Een club die verbroedert

In klup foar elkenien

Bestuur
 
Voorzitter Pieter Schols 06 50516150
Secretaris Geeske Wijmenga 06 11411642
Penningmeester Piet Dijkman 06 57689706
Voorzitter T.C. Ate Ritsma 06 15061120


Het bestuur van de V.V. Bergum bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (het dagelijks bestuur), en de voorzitters van de technische commissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie en de activiteitencommissie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opzetten van een beleidsplan en de uitvoering hiervan. In deze functie kan het bestuur taken delegeren aan de diverse commissies. Het bestuur komt één keer in de 6 weken bijeen en belegt jaarlijks tweemaal een algemene vergadering.

Volgende wedstrijden