Een voetbalclub en meer

In fuotbalklup en mear

Contributies
De contributiebedragen per kwartaal voor seizoen
2015-2016 zijn als volgt:
       
Senioren     € 49,75
Junioren     € 39,25
Pupillen     € 33,25

De inning van de contributie wordt per kwartaal uitgevoerd. De incasso vindt plaats rond de eerste werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober.

Incassant-ID, ofwel het unieke kenmerk van de incassant. Voor vv Bergum is het     Incassant-ID NL63ZZZ400006380000
Omschrijving/kenmerk incasso: contributie

De ‘Algemene Euro-incasso’ geeft de leden 8 weken (56 dagen) stornorecht.  Dit is het recht van betaler om gedurende de terugboekings(storno)termijn de Incassotransactie zonder opgaaf van reden terug te laten boeken (storneren).

Volgende wedstrijden