Een voetbalclub en meer

In fuotbalklup en mear

Club van 100

De Club van 100 bestaat uit personen die belangeloos de v.v. Bergum extra willen ondersteunen door een jaarlijks een donatie te doen. Voordat de Euro haar intrede deed was de jaarlijkse inleg 100 gulden. hier komt ook de naam Club van 100 uit voort.

Het bestuur van de Club van 100 bestaat uit:

  • Sietse van der Meer  Voorzitter
  • Piet Dijkman                 Penningmeester

De contributie bedraagt € 45,– per jaar, te betalen middels automatische incasso.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een van genoemde bestuursleden of in de kantine van vv Bergum.

Het geld wordt besteed voor de accommodatie, velden etc.  zodat zowel de jeugd als de senioren hiervan profiteren.

Per 31 december 2016 staat het ledenbestand op 88.
Donaties kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer: NL85RABO03627.52.141, bij de Rabobank.

Volgende wedstrijden