Een club in beweging

Fuotbalklup yn beweging

NIEUWS / Verder onderzoek fusie BCV en VV Bergum
Nieuws afbeelding VV Bergum

Verder onderzoek fusie BCV en VV Bergum

4 december, 2017

In verband met het onderzoek naar de mogelijke fusie tussen vv Bergum en BCV is een gezamenlijke notitie opgesteld. Deze notitie geeft (nog een keer) een goed beeld van de situatie waarom een onderzoek naar een fusie tussen beide verenigingen noodzakelijk is.
 Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen en of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.
 
Het bestuur van VV Bergum


 

Samenwerking BCV en vv Bergum.

In het afgelopen jaar is een commissie bezig geweest met onderzoek naar verdere vormen van samenwerking, waarbij fusie een mogelijke stip op de horizon is. Denk hierbij aan beheer en onderhoud van de accommodatie, voetbaltechnische zaken, sponsoring, enz.
 
Gedurende de vele gesprekken die daarover zijn geweest bleek, steeds weer dat er eigenlijk heel veel draagvlak is om samen te werken en werd het woord fusie ook steeds vaker genoemd. Sterker nog, er wordt her en der al heel veel samengewerkt. Zo doen de accommodatiecommissies al heel veel samen en trainen de beide tweede selecties gezamenlijk.
 
Maar om vervolgstappen te zetten en niet onnodige energie te verliezen, is het van belang nu al te bepalen waar we naar toe willen. Houdt het op bij een verdergaande samenwerking? En is dat wel werkbaar? Of moeten we nu al de stip op de horizon benoemen en uitspreken dat we naar een fusie toewerken?
 
Beide besturen zijn van mening dat we uit moeten spreken dat we voor een fusie gaan. We willen denken vanuit kansen en ambitie. We willen in Burgum een voetbalbolwerk, waar voor iedereen voldoende kansen zijn voor prestatie- en recreatievoetbal. En waarbij minimaal op het huidige niveau wordt gespeeld. En dat kan alleen door een fusie. Een fusie is geen doel op zich, maar een middel om die gezamenlijke ambitie na te streven.
 
Waarom?
 1. We hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking. Sinds 2008 wonen er 6% minder jongeren in Burgum en 30% meer 65-plussers! Alle scholen hebben te maken gekregen met minder leerlingen. Dat zien we terug in de ledenaantallen van onze jongens! Maar ook in het aantal senioren is er een dalende tendens. BCV had ooit zeven elftallen, Bergum ooit zelfs negen! Maar inmiddels heeft BCV er nog maar vier en Bergum drie. Natuurlijk staat er 35+ en 45+ voetbal tegenover, maar de tendens is dalende.
   
 2. Een voetbalbolwerk in Burgum neerzetten en hoger peil nastreven vormt een belangrijke drijfveer. Ook voetbaltechnisch vinden ontwikkelingen en innovaties plaats. In de huidige opzet spelen wij daar onvoldoende op in. Wij kabbelen voort op de vertrouwende werkwijze. Voor vernieuwing is meer nodig en daar is een grotere volume bij nodig. Denken vanuit kansen en ambitie kan op deze wijze vorm krijgen.
   
 3. Er zit nog wel groei in het aantal meisjes dat is gaan voetballen en blijft voetballen wanneer ze senior zijn geworden. Dè uitdaging is om dat zo te houden. We zullen het vrouwenvoetbal daarom echt serieus moeten nemen. En dat betekent ook voor hen betere faciliteiten!
   
 4. Vrijwilliger zijn is niet meer vanzelfsprekend. Vroeger en bij veel oudere vrijwilligers nog steeds vormen de clubs hun passie, hun uitlaatklep. In de  veranderde maatschappij is dat veel minder vanzelfsprekend. Verplaatst u zich even in de mensen die de taken uitvoeren die direct met de begeleiding van spelers en scheidsrechters hebben te maken. Elk jaar weer moeten zo’n 40 teams worden voorzien van trainers, leiders en scheidsrechters. Dat is met de middelen die we beschikbaar hebben bijna niet te doen.

  Was dat vroeger anders? Ja. De tijden zijn veranderd!
  We vragen veel van vrijwilligers. Maar de omgeving van de vrijwilligers is ten opzichte van vroeger veranderd. Er is veel meer keuze om je vrije tijd in te vullen. Internet, uitgaan, tv, andere sporten, ouderen die veel meer dan vroeger zelf blijven sporten. Gezinnen waar veel meer beide ouders zijn gaan werken. Plus dat er veel meer eenoudergezinnen zijn gekomen.
  Maar er is ook een ontwikkeling in de maatschappij dat mensen veel langer thuis (moeten blijven) wonen. En er dus van kinderen wordt verwacht dat ze mantelzorg kunnen bieden.
  Allemaal factoren die maken dat vrijwilligers minder tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen. Het betekent dat wij steeds kwetsbaarder worden, zeker in relatie tot de oude generatie. Wij moeten op een steeds kleinere groep mensen een steeds groter beroep doen. Willen we een kwaliteitsslag maken, dan zullen we meer moeten bieden. In de setting van nu kan dat gewoon niet!
   
 5. Vroeger was er veel meer sprake van verzuiling. Elk geloof had zijn eigen politieke partij, sportvereniging, bakker, slager, etc. Maar daar is nu vrijwel geen sprake meer van. Mensen maken nu een keuze, die soms nog wel op religie is gebaseerd, maar waar ook zaken als kwaliteit en beschikbaarheid een rol spelen. Dat heeft ook invloed op de voetbalverenigingen, het verschil tussen zaterdag- en zondagvoetbal is veel minder principieel bepaald.
   
 6. De nieuwe sporthal biedt enorme kansen. De beheerkosten van de huidige twee clubgebouwen zijn bijvoorbeeld erg hoog en we zouden kunnen besparen door naar één clubgebouw te gaan. Door als clubs samen te gaan versterken we onze positie naar o.a. de gemeente enorm.
   
 7. Twee verenigingen, met een omvangrijke gezamenlijke jeugdvereniging, vraagt veel van de vrijwilligers. Het leiden van de verenigingen vraagt om goed kader met kennis en professionaliteit. De huidige organisatiestructuur kan en moet tegen deze achtergrond beter. Voor een eenduidige aansturing is het wenselijk dat één organisatie ontstaat, waardoor veel efficiënter en effectiever geopereerd kan worden. Het gewenst kader krijgt het hierdoor veel makkelijker en vergt aanzienlijk minder tijd.

 
Tot slot: natuurlijk kunnen we doorgaan op de wijze zoals we nu ook bezig zijn. Beide clubs zullen nog wel een tijdje vooruit kunnen. Maar gelet op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen èn de ambitie van beide clubs om voetbal breed aan te bieden in Burgum moeten we verder kijken dan de dag van vandaag en morgen. En omdat er concrete plannen bestaan om de nieuwe sporthal vorm te geven, waar de clubs een grote rol in kunnen gaan spelen, moet je dat gezamenlijk willen doen! Het moment om daarover te beslissen is nu!
 
 
Voorstel aan de leden.
Het bestuur stelt nu voor de commissie opdracht te geven te onderzoeken in hoeverre een fusie tussen vv Bergum en BCV mogelijk is. Hieraan willen we meteen een tijdspad verbinden. De komende 3 maanden kan de fusiecommissie aan de slag. Tussentijds zal er gerapporteerd worden aan het bestuur. Eveneens zullen de ontwikkelingen over de voortgang gepubliceerd worden op de sites van beide verenigingen.
Ons voorstel is om in maart 2018 een informatieavond te organiseren, waar we de leden kunnen informeren over de bevindingen van de fusiecommissie.
Besturen vv Bergum en BCV
 
 


Terug

Volgende wedstrijden

Bergum 1 - VKW 1

31 mrt. 14:00

Bergum 3 - Oosterlittens 3

31 mrt. 12:00