Haal het beste uit jezelf

Helje it bêste út dysels

NIEUWS / Nieuwe club, nieuwe kantine en nieuw sportpark in Burgum komen steeds dichterbij!
Nieuws afbeelding VV Bergum

Nieuwe club, nieuwe kantine en nieuw sportpark in Burgum komen steeds dichterbij!

21 januari, 2019

De plannen voor de nieuwe sporthal Westermar, met daarin een kantine voor de nieuwe fusievoetbalclub worden steeds concreter. Dat was reden om in gesprek te gaan met Jaap van Bruggen. De betrokkenheid van Jaap bij de ontwikkelingen van de nieuwe sporthal in Burgum is tweeledig. Jaap is lid van de fusiecommissie BCV/vvBergum en van daaruit is hij lid van de stuurgroep Nije Westermar. Samen met Hans Lolkema, projectgroeplid Nije Westermar , behartigt Jaap de gezamenlijke belangen van de beide voetbalclubs. Wij hielden een interview om inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken.

Kun je ons nog even meenemen waarom een nieuwe kantine en boxen nodig zijn?
‘In het goedgekeurde fusiebeleidsplan is opgenomen dat de nieuwe fusieclub de voorkeur geeft aan een nieuwe gezamenlijke accommodatie,  zeg maar een nieuwe club gaat met een nieuw ‘huis.  De huidige gebouwen passen niet meer bij de ambities van de nieuwe club. Door het afbranden van de Westermar kwam er een kans op onze weg tijdens het reeds ingezette fusietraject. We proberen nu maximaal gebruik te maken van dat momentum wat misschien nooit meer voorbij komt.’

Gaan we helemaal over of houden we nog een accommodatie aan?
‘We proberen helemaal over te gaan maar het is de vraag of dat financieel lukt, als het niet lukt om helemaal over te gaan dan blijven we waarschijnlijk voor de zaterdag op piekmomenten tijdelijk de boxen van BCV gebruiken in combinatie met de nieuwe sporthal.’

Op welke manier hebben de leden inspraak?
‘Op diverse manieren hebben we de afgelopen weken voorlichting gegeven over de voortgang van de plannen. Met MOP/VOP en kantinecommissies zijn aparte bijeenkomsten geweest en de architect heeft tijdens de laatste ledenvergaderingen de plannen toegelicht. De komende weken zal dit opnieuw gebeuren zodat we elkaar goed scherp houden.’

Wat kost dit allemaal en kunnen we dit betalen?
‘Het antwoord hierop is: ja! Echter hiervoor moeten we uiterst creatief aan het werk en zal er ook een beroep op zelfwerkzaamheid worden gedaan. De totale bijdrage van de nieuwe fusieclub is €800.000,-- . Dit bedrag wordt het komende jaar bij elkaar gebracht door o.a. verkoop van de huidige gebouwen, inbreng eigen spaargeld, subsidies, acties en een lening.’

Wat krijgen we daarvoor terug?
‘We krijgen een nieuwe kantine, zes nieuwe boxen, een bestuurskamer, commissiekamer, bergruimten, extra kunstgrasveld en een nieuw hoofdveld van gras. Maar we krijgen veel meer: duurzaamste clubgebouw van Friesland, nieuw en verkeersveilig parkeerterrein, fiets- en wandelpaden door sportpark, samenwerking met binnensporten en een groen sportpark in het hart van Burgum.’

Wanneer is dat allemaal gereed?
‘De bouw van de sporthal start direct na de zomer 2019 en de oplevering zal ongeveer een jaar later zijn. Of de nieuwe velden dan ook direct klaar voor gebruik zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.’

Wanneer is de definitieve besluitvorming?
‘Donderdag 24 januari a.s. om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad over dit plan en 14 februari a.s. is de definitieve besluitvorming. De besturen van beide clubs ondertekenen deze week een intentieverklaring met de gemeente. Hiermee stemmen de gezamenlijke besturen in met de huidige opzet van het sportpark en de sporthal. Ik wil graag iedereen oproepen aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van 24 januari en 14 februari!’

Met deze uitnodiging aan alle leden, vrijwilligers en belangstellenden voor het bijwonen van de raadsvergaderingen, sluiten we het interview af. Mocht u vragen, tips op opmerkingen hebben aan de stuurgroep Westermar of de fusiecommissie,  neem dan contact op via: fusiecommissie@vvbbc.nl

Tot slot een impressie van de plannen van de nieuwe sporthal, foto bron: Alynia Architecten:


Terug

Volgende wedstrijden