Haal het beste uit jezelf

Helje it bêste út dysels

NIEUWS / Uitnodiging bijzondere ledenvergadering
Nieuws afbeelding VV Bergum

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering

24 februari, 2019

Vrijdag 8 maart 21.00 uur Kantine VV Bergum.                                                                                                                             

  1. Opening

  2. Besluit tot fusie met voetbalvereniging BCV

Voor het nemen van een rechtsgeldig besluit tot fusie is nodig dat 2/3 van de leden van de vereniging

aanwezig is  (het quorum) en dat 2/3 van de leden vóór het besluit stemt (gekwalificeerde

meerderheid).

 

Ingeval niet 2/3 van de leden aanwezig is, wordt er een tweede Algemene Ledenvergadering

uitgeroepen.  Deze wordt meteen na afloop van deze Algemene Ledenvergadering uitgeroepen en

vindt plaats op 25 maart a.s. Tijdens deze tweede Algemene Ledenvergadering wordt het besluit tot

fusie opnieuw aan de leden voorgelegd. Ook tijdens deze Algemene Ledenvergadering geldt, dat ⅔

van de leden vóór het besluit tot fusie moet stemmen. Echter, het vereiste dat 2/3 van de leden

aanwezig moet zijn voor rechtsgeldige besluitvorming geldt niet. Er kan een besluit worden genomen;

ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

 

Let op: een stem die is uitgebracht in de eerste Algemene Ledenvergadering vervalt als er geen

rechtsgeldig besluit is genomen. Een stem die is uitgebracht in de eerste Algemene Ledenvergadering

geldt niet voor de stemming in een eventuele tweede Algemene Vergadering. Er vindt een volledig

nieuwe stemming plaats!

  1. Besluit tot goedkeuren van het besluit tot verkopen en leveren van het clubhuis

  2. Stand van zaken Nieuwe Westermar

Uitleg over bouwplan en financiering sporthal/clubhuis  en herinrichting sportpark.

5. Sluiting

Stemmen per volmacht

Kunt u de vergadering niet bijwonen, maar wilt u wel graag uw stem laten horen? Dan kan dat door middel van een schriftelijke volmacht aan een ander lid. U kunt een volmacht formulier aanvragen via info@vvbergum.nl . Het lid dat u een volmacht geeft, dient deze volmacht tijdens de Algemene Ledenvergadering te overleggen. Let op: een lid mag hooguit namens twee andere leden als gevolmachtigde een stem uitbrengen.Terug

Volgende wedstrijden

FVC 4 - Bergum 3

22 mei 19:00

Bergum 35+1 - SC Veenwouden 35+1

24 mei 19:30

Bergum 35+1 - Broekster Boys 35+1

24 mei 20:00

BCV 35+1 - Bergum 35+1

24 mei 20:30

Bergum 45+1 - BCV 45+1

24 mei 19:30

Ropta Boys 45+1 - Bergum 45+1

24 mei 20:00

Bergum 45+1 - Drogeham 45+1

24 mei 20:30

Bergum 1 - GAVC 1

26 mei 14:00

Geel Wit 2 - Bergum 2

26 mei 14:00

Bergum 3 - Amelandia 1

26 mei 11:00