Passie voor voetbal

Passie foar fuotbal

NIEUWS / Voorlichtingsbijeenkomst Gemeenteraad over ontwikkelingen nieuwe sporthal
Nieuws afbeelding VV Bergum

Voorlichtingsbijeenkomst Gemeenteraad over ontwikkelingen nieuwe sporthal

23 december, 2018

Een aantal partijen werken momenteel hard aan het ‘Westermar-project’. Dat is ook nodig, want uiterlijk 1 oktober 2019 moet zijn begonnen met de bouw van de nieuwe sporthal. Inmiddels is het program van eisen bepaald en zijn de eerste schetsen gemaakt. Deze zijn ook op de laatste Algemene Leden Vergadering gepresenteerd door Pieter Schievink van Alynia architecten.De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel beslist uiteindelijk over het plan en de investeringen die er bij horen. De leden van de gemeenteraad zijn afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst in de kantine van vv Bergum geïnformeerd over de stand van zaken en de wijze waarop verschillende partijen met elkaar samenwerken. 

De samenwerkende partijen zijn:
-          Gemeente Tytsjerksteradiel
-          Antea (projectleiding)
-          Alynia Architekten
-          Burgerinitiatief Westermar (vertegenwoordigen alle partijen die iets met de sporthal hebben te maken, zoals de zaalgebruikers en de buurtbewoners)
-          Voetbalclubs BCV en vv Bergum.

Tijdens de bijeenkomst gaf de voorzitter van het burgerinitiatief, Piet Herder, een heldere presentatie over het program van eisen en de wijze waarop die tot stand zijn gekomen. Namens de voetbalverenigingen informeerde voorzitter Dirk van der Woude  het gezelschap over de ontwikkelingen rondom de fusie van Bergum en BCV en over de rol die de voetbalverenigingen kunnen spelen in de nieuwe sporthal. Omdat de nieuwe sporthal voor een periode van tenminste 30 jaar wordt gebruikt, is niet alleen gekeken naar de sporthal zelf. Ook een herinrichting van het sportpark maakt deel uit van dit project. Zo is een totaalplan geschetst, waar wij als voetbalclubs vol voor willen gaan!

Wat betekent dit voor ons als voetbalclubs:

  1. Als nieuwe gefuseerde voetbalclub willen we intrek nemen in de kantine in de nieuwe sporthal. Hoe en onder welke voorwaarden we dat gaan doen, wordt nader bepaald. Juist ook in overleg met diverse vrijwilligers binnen BCV en vvBergum. Denk hierbij aan onze VOP/MOP en onze kantinemedewerkers.
  2. We willen gaan voor een nieuw hoofdveld van gras, ten westen van veld 6 (waar nu enkele trainingsvelden liggen).
  3. We gaan voor een volledig extra kunstgrasveld in plaats van half kunstgrasveld zoals nog is gepland, om zo voldoende trainings- en wedstrijdcapaciteit te behouden.

In de komende weken worden de plannen getoetst op (financiële) haalbaarheid. Op 14 februari 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen.

We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst. Zowel tijdens de presentatie als later in de onderlinge gesprekken met gemeenteraadsleden werden zinvolle en constructieve gesprekken gevoerd. Zodra er weer nieuwe informatie bekend is zullen we jullie informeren. Rest ons nog om jullie en je geliefden fijne kerstdagen, en alvast een gezond en gelukkig 2019 te wensen!

Met vriendelijke groeten,
Gezamenlijke besturen vv Bergum en BCV

PS: zie ook het verslag op www.westermar.frlTerug

Volgende wedstrijden