Passie voor voetbal

Passie foar fuotbal

NIEUWS / Leden vv Bergum stemmen in met fusievoorstel en geven akkoord voor fusiebeleidsplan
Nieuws afbeelding VV Bergum

Leden vv Bergum stemmen in met fusievoorstel en geven akkoord voor fusiebeleidsplan

15 december, 2018

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 december in de kantine op het Koningsland, gaven de leden akkoord op het beleidsplan van de nieuwe fusievereniging. In dit beleidsplan staan de contouren omschreven van de nieuwe club,  de uitgangspunten op het gebied van identiteit, financiën, voetbaltechnische aspecten, sponsoring, accommodatie en faciliteiten. Daarnaast werd ingestemd met het fusievoorstel, bestaande uit drie formele documenten: het fusievoorstel, de toelichting op het fusievoorstel en de concept-akte van fusie met de statuten.

Wanneer ook de leden van BCV op de  ALV van 17 december a.s.  instemming geven, wordt het fusievoorstel ter inzage gelegd bij o.a. de Kamer van Koophandel. Als derden zich niet tegen de fusie verzetten wordt er opnieuw een algemene ledenvergadering gehouden, waarin -op basis van exact dezelfde documenten- daadwerkelijk wordt gestemd over de fusie.

Na de pauze gaf architect Pieter Schievink een presentatie over de conceptplannen van de nieuwe sporthal in Burgum. Dit gaf een goed beeld van de voortgang van deze projectgroep en de concepttekeningen van het nieuwe sportcomplex. In de plannen zijn o.a. de wensen van beide Burgumer voetbalverenigingen verwerkt, in de vorm van een sportkantine en diverse kleedboxen. 

Na de vergadering was er onder het genot van een drankje gelegenheid om bij te praten en de 'stap dichterbij een fusie' die deze avond werd gezet, informeel af te sluiten. Terug

Volgende wedstrijden