Een club in beweging

Fuotbalklup yn beweging

NIEUWS / Agenda Algemene voorjaarsledenvergadering donderdag 24 mei
Nieuws afbeelding VV Bergum

Agenda Algemene voorjaarsledenvergadering donderdag 24 mei

3 mei, 2018

Donderdag 24 mei a.s. om 20.30 uur in Het Roodhert.
 1. Opening
 2. Notulen najaar ledenvergadering 24 november 2017
 3. Punten toe te voegen op de agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Begroting seizoen 2018/2019
 6. Beëindigen Financiële Commissie
 7. Bestuursverkiezing:
 • Piet Dijkman is aftredend. Hij stelt zich beschikbaar als Loco Penningmeester.Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden tot 22 mei a.s. bij de secretaris, mits hun kandidaatstelling gesteund wordt door minimaal 3 leden.
 1. Pauze
 2. Mededelingen BBC
 3. Mededelingen T.C.
 4. Commerciële commissie
 5. Ontwikkeling sportvelden i.c.m. sporthal
 6. Fusie BCV
 7. Rondvraag
 8. Sluiting


Terug

Volgende wedstrijden

Bergum 1 - Gomos 1

16 dec. 14:00

Bergum 3 - FVC 4

16 dec. 10:30