Passie voor voetbal

Passie foar fuotbal

NIEUWS / Algemene ledenvergadering 19 mei 2017
Nieuws afbeelding VV Bergum

Algemene ledenvergadering 19 mei 2017

17 mei, 2017

          Algemene ledenvergadering
          Datum: Vrijdag 19 mei 2017 om 20.30 uur
          In ’t Roodhert.
 

       Agenda

 1. Opening
 2. Notulen najaar ledenvergadering  18 november 2016
 3. Punten toe te voegen op de agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Begroting seizoen 2017/2018
 6. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar, Sjoerd Hoekstra, secretaris
 
 
          Voorstel bestuur inzake benoeming opvolging:
 • Geeske Wijmenga, secretaris
 
             Namen van tegenkandidaten,(ondersteunend door minimaal 3 leden), kunnen tot
                 maximaal 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering ingediend worden bij de
                 Secretaris van VV Bergum.
 1. Afscheid bestuursleden
 2. Pauze
 3. Mededelingen BBC
 4. Mededelingen T.C
 5. Ontwikkeling sportvelden i.c.m sporthal
 6. Commerciële commissie
 7. Ontwikkelingen samenwerking BCV
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
                                      


Terug

Volgende wedstrijden

Bergum 1 - Alcides 1

27 mei 14:00

Bergum 3 - Nicator 5

27 mei 12:00

S.C. Stiens 4 - Bergum 3

1 jun 20:00