Een club die verbroedert

In klup foar elkenien

NIEUWS / Vrijwilligersbeleid VV Bergum, BCV en BBC
Nieuws afbeelding VV Bergum

Vrijwilligersbeleid VV Bergum, BCV en BBC

15 mei, 2017

Vanwege een structureel tekort aan vrijwilligers zien de besturen van vv BCV, vv Bergum en BBC zich genoodzaakt tot aanpassing van het vrijwilligersbeleid.

Geïnspireerd door ervaringen bij andere lokale voetbalverenigingen is een nieuw conceptbeleid opgesteld. De spelregels in dit conceptbeleid zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Je MAG lid zijn of worden van v.v. BCV, v.v. Bergum of BBC;
• Je hebt dan RECHT op trainingen en het spelen van wedstrijden;
• Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van v.v. BCV, v.v. Bergum of BBC.

Leden (of ouders/verzorgers) zijn op basis van een door de vrijwilligerscommissie op te stellen rooster verplicht om in een voetbalseizoen één of meer vrijwilligerstaken uit te voeren.

Wilt u als lid meer informatie of wenst u inspraak bij de definitieve besluitvorming over dit beleid, dan bent u van harte welkom op de ledenvergadering van vv BCV (22 mei 2017) of vv Bergum (19 mei 2017). Voor tijdstip raadpleeg betreffende sites.

Het complete conceptbeleid leest u via onderstaande link.
Concept vrijwilligersbeleid BCV, VV Bergum en BBCTerug

Volgende wedstrijden

Bergum 1 - Alcides 1

27 mei 14:00

Bergum 3 - Nicator 5

27 mei 12:00

S.C. Stiens 4 - Bergum 3

1 jun 20:00